Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg
Prehistory of Zuid-Limburg

Lapides clamabunt

Deze website is gewijd aan het boek "Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg", geschreven door H.J. Beckers en G.A.J. Beckers.

Het doel is om een digitale versie van het boek openlijk toegankelijk te maken, via deze site en wellicht via het Gutenberg project. Hoewel het boek origineel in 1940 gepubliceerd is, denken we dat het van blijvende waarde is. Niet alleen vanwege historische redenen, maar ook omdat het voor een groot deel een bronnenwerk is dat archeologische opgravingen en vondsten beschrijft, en dat nog regelmatig geciteerd wordt.

Een wetenschappelijk bronnenwerk veroudert nooit en hoort toegankelijk te zijn voor iedereen die er interesse in heeft. Hoewel het boek beschikbaar is via bibliotheken en nog gevonden kan worden in antiquariaten, vinden wij het tijd worden voor een digitale versie die gemakkelijk en kostenloos verkrijgbaar is. Omdat we allebei andere drukke werkzaamheden hebben zullen we dit doel stukje bij beetje moeten realiseren.

Het plan bestaat uit drie stappen:

  • Het scannen van elke pagina in het boek.
  • Het omzetten van de scans in tekst (via automatische tekstherkenning en handmatige correctie).
  • De tekst digitaal vormgeven in een kwalitatief hoogwaardige typografie die lijkt op het origineel. Het boek is vakkundig gezet uit het prachtige Hollandsche Mediaeval van de vermaarde typograaf S.H. de Roos.

Tussentijdse resultaten publiceren we hier. Vooralsnog is alleen een aantal gescande pagina's te downloaden, en een pdf versie van Hoofdstuk I.

In een later stadium zou deze site ook gebruikt worden voor additionele informatie, zoals teksten, foto's en video's gerelateerd aan het tot standkomen van het boek en het werk dat er in beschreven is. Ook andere natuurhistorische en wetenschappelijke publicaties van onze voorouders zouden we hier digitaal toegankelijk kunnen maken.